Page
  19511
Total
75247
Buddha Blessed Temple Home

ANNOUNCEMENT

Đàn Tràng Mạn Đà La Phật Dược Sư Quang Như Lai (28/08/2023 - 02/09/2023)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu (03/09/2023)

Observation and Prayer for the Artistic Creation of Sand Mandala of Medicine Master Buddha (08/28/2023 - 09/02/2023)
Parents’ Appreciation Calebration (09/03/2023)

Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến - 6:00-7:30 PM EST (28/08/2023)
Free Online After School Tutoring Services - 6:00-7:30 PM EST (28/08/2023)


Upcoming Events
Compassionate Buddha Temple

Upcoming Events
Buddha Blessed Temple

Upcoming Events
Enlightened Buddha Temple

Upcoming Events
Buddhist Mind Temple


Meditation

The Buddha Blessed Temple offers public meditation instruction, mindfulness training, and Buddhist teachings to Kentuckians of all traditions oriented towards modern life in dealing with stress, anxiety, and depression. Join Friday's Sessions:
Meditation Session: 6:00-7:00 PM EST
Buddhist Discussion: 7:00-8:00 PM EST
led by Dr. Rev. Thich Hang Dat, a professor at Indiana University Southeast and University of Houston. See his bio here.


Vietnamese website
www.vietbuddhism.com

Buddhist Youth Summer Camp

Youth Buddhist YouTube Channels

Youth Buddhist YouTube Channels Program - In this program, the Buddhist volunteer youths read Buddhist stories, Buddhist sutras, or Buddhist movies' subtitles. Each volunteer youth has his/her own YouTube channel where he/she publishes his/her recorded videos.


Youth YouTube Channels Guidelines

Youth Buddhist YouTube Channels Program Guidelines provide guidelines and instructions on how to create a YouTube channel, recording videos, and publishing videos.


Free Online Tutoring Service

Free Online After School Tutoring Service provides the following tutoring services during the school seasons: K-8TH, HIGH SCHOOL MATH, SAT-ACT PREP. ONLINE.


Buddhist Discussion (Senior & College)
Friday (7:00-8:00PM EST)

This class is for both online and onsite at the Buddha Blessed Temple.


Buddhist Lesson
Monday (7:00-8:00PM EST)

                   This is an online class.


Consciousness-only
Sunday (6:00-7:00PM CST)

This is an online class. There are various topics discussed, such as consciousnesses, Buddhist Psychology, 12-link Dependent Origination, Bardo, and Bodhisattva path, etc ...


Lotus Sutra
Saturday (4:00-5:00PM EST)

                  This is an online class.


Surangama Sutra Discussion
Wednesday (7:30-8:30PM EST)

                  This is an online class.


Cuộc Đời Đức Phật
Chủ Nhật (8:30-9:30PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.


Duy Thức Học
Thứ Bảy (7:15-8:15PM CST)

                   Lớp học trực tuyến trên Zoom.


HÒA THƯỢNG HƯ VÂN - PHÁP ÂMHÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KINH SÁCH LƯỢC GIẢNGHÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHÁP ÂMBuddhist Class for Grade 3rd - 5th
Friday (8:00-9:00PM EST)

This is an online class for grades 3rd-5th where they learn various topics, such as the life of Buddha, the law of cause and effect, how to respect and honor parents, how to respect teachers and others, and Buddha's teachings.
Đây là lớp học trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, nơi các em học các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như cuộc đời Đức Phật, luật nhân quả, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính thầy cô và người khác, và giáo lý của Đức Phật.


Buddhist Class for Grade 6th - 11th
Friday ( 8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade 7th - 12th
Saturday (12:30-1:30PM CST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade K - 2nd
Friday (5:45-6:45PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Youth Class
Friday (8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Free Online After School Tutoring Service
K-12th - Monday-Thursday (6:00-7:30PM EST)

                  This is an online class.


Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).


Slideshows - Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).


Kinh Thường Tụng
Buddhist Sutras in Vietnamese

Kinh Điển Nam Tông
Theravada Suttas in Vietnamse

Kinh Nam Tông Bằng tiếng Anh
Theravada Scriptures (Suttas)

PROGRAMS AND CLASSES

Spiritual Support Lifelong Learning, Community Support
  • ESL and Citizenship Classes.
  • Yoga Class.
  • Homeless support program.

Buddhistdoor Global News - New Vietnamese Buddhist Temple Opens in Louisville, Kentucky

MSN News - New Buddhist temple opens in Louisville

Courier Journal-Newspaper-Louisville, Kentucky - Vietnamese Buddhist temple opens in Iroquois Park 'for the whole Louisville community

Courier Journal-Newspaper-Louisville, Kentucky - Vietnamese Buddhist temple opens in Iroquois Park 'for the whole Louisville community (Slideshow)

Press Release-Buddha Blessed Temple's Grand Opening Celebration

Local Television News About Grand Opening Celebration of the Buddha Blessed Temple

Address:  7748 Third Street Road
                 Louisville, KY 40214
Phone:     812-225-0228
Email:       thichhangdat66@gmail.com

 

LOCATION