CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - SLIDESHOW
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Thôn An Truyền, Thôn Đồng Miệu và Thôn Định Cư. Xã Phú An, Huyện Phú Vang - Huế Miền Trung - Việt Nam.

290 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và phong bì, trị giá 300.000 VND.

Tổng cộng: 80.600.000 VND = $3,500.00


1.jpg1a.png02.jpg03.jpg3.jpg04.jpg5.jpg05.jpg06jpg.jpg07 jpg.jpg7a.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg15.jpg15a.jpg16.jpg20.jpg21a.jpg22.jpg22a.jpg23.jpg