CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - SLIDESHOW
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Quê hương Miền Trung - Việt Nam.

Làng Phò Trạch, Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế:
135 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 VN, gồm thức ăn và phong bì.
Tổng cộng: 27.000.000 VND.


Làng Ma Nê, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế:
100 phần quà, mỗi phần trị giá 290.500 VN gồm áo phao, thức ăn và phong bì.
Tổng cộng : 29.500.000 VND.


Xã A Dơi và Xã Ba Tầng - Huyện Hương Hóa - Tỉnh Quãng Trị
240 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 VN, gồm áo quần, thực phẩm và phong bì.
Tổng cộng : 59.500.000 VND.


Tất cả :116.000.000 = $5,000.00


1a .jpg1b.png1c .jpg1d.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg