CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - SLIDESHOW
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Quê hương Hà Tĩnh Miền Trung - Việt Nam.
4 máy lọc nước 50L 1/h và 14 máy lọc nước 50L 1/h
Gắng máy lọc nước tại các Trạm y tế, Trường học để người dân và con em học sinh sau lũ lụt có nước sạch uống.


Tổng trị giá 115.800.00 VND = $5,000.00


1a .jpg1b.png2a.jpg2b .jpg2c .jpg3a.jpg3b .jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg38.jpg