CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - THUMBNAILS
(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Tỉnh Quảng Trị, Trại mù Huyện Lộc Thủy, Trại mù Huyện Phú Lộc, và dân Khe Su. Miền Trung - Việt Nam.

500 phần quà, mỗi phần quà gồm vật phẩm và phong bì, trị giá 250.000 VND.

Tổng cộng: 115.855.000 VND = $5,000.00


CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro