CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - THUMBNAILS
(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Quê hương Miền Trung - Việt Nam.

Làng Phò Trạch, Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế:
135 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 VN, gồm thức ăn và phong bì.
Tổng cộng: 27.000.000 VND.


Làng Ma Nê, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế:
100 phần quà, mỗi phần trị giá 290.500 VN gồm áo phao, thức ăn và phong bì.
Tổng cộng : 29.500.000 VND.


Xã A Dơi và Xã Ba Tầng - Huyện Hương Hóa - Tỉnh Quãng Trị
240 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 VN, gồm áo quần, thực phẩm và phong bì.
Tổng cộng : 59.500.000 VND.


Tất cả :116.000.000 = $5,000.00


CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro