CỨU TRỢ MIỀN TRUNG VIỆT NAM / HELP CENTRAL VIETNAM HURRICANE VICTIMS - THUMBNAILS
(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Đồng hương, Phật tử - Mỹ Quốc
- Tu Viện Vạn Phật Đảnh II ( Louisville KY )
- Chùa Phật Từ ( Saint Louis MO )
- Chùa Phật Giác ( Houston TX )


Kính gửi đến bà con Quê hương Hà Tĩnh Miền Trung - Việt Nam.
4 máy lọc nước 50L 1/h và 14 máy lọc nước 50L 1/h
Gắng máy lọc nước tại các Trạm y tế, Trường học để người dân và con em học sinh sau lũ lụt có nước sạch uống.


Tổng trị giá 115.800.00 VND = $5,000.00


CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro