CHÙA THIỆN TÂM Ở BÌNH THUẬN - 25/07/2023
THIỆN TÂM TEMPLE IN BÌNH THUẬN DISTRICT - 07/25/2023

Go Back

Chùa có khoảng 100 em mô côi.
5,000,000 VND: Tịnh tài;
4,100,000 VND: Quà cho các em;
2,000,000 VND: 9 Bảo mẫu.

This temple has about 100 orphans.
5,000,000 VND: cash donation;
4,100,000 VND: Packs of cookies and candies for children.
2,000,000 VND: for 9 caregivers

Tổng cộng / Total: 11,100,000 VND ($470 US dollar)

16902854854486.jpg169029413734263.jpg1690275914222281.jpg1690285471973670.jpg1690285472195568.jpg1690285474337823.jpg1690285476263002.jpg1690285477104040.jpg1690285477987349.jpg1690285478621973.jpg1690285479703421.jpg1690285482157507.jpg1690285483227715.jpg1690285483524677.jpg1690285484196135.jpg1690294136229619.jpg1690294136468914.jpg