CHÙA THIỆN TÂM Ở BÌNH THUẬN - 14/08/2023
THIỆN TÂM TEMPLE IN BÌNH THUẬN DISTRICT - 08/14/2023

Go Back

Chùa có khoảng 100 em mô côi.
20,000,000 VND: 1 tấn gạo, dầu ăn, xì dầu;
1,400,000 VND: 7 bảo mẫu;
2,900,000 VND: Bánh trung thu và sữa cho các em nhỏ.
1,000,000 VND: Sách vở, bút chì, viết mực.

This temple has about 100 orphans.
20,000,000 VND: 20 50kg bags of rice, cooking oil, soy sauce;
1,400,000 VND: for 7 caregivers;
2,900,000 VND: mooncakes and milk for children.
1,000,000 VND: Notebooks, pens, and pencils

Tổng cộng / Total: 25,300,000 VND ($1072 US dollar)

IMG_1230.jpgIMG_1236.jpgIMG_1237.jpgIMG_1239.jpgIMG_1241.jpgIMG_1243.jpgIMG_1246.jpgIMG_1247.jpgIMG_1248.jpgIMG_1249.jpgIMG_1250.jpgIMG_1251.jpgIMG_1252.jpgIMG_1253.jpgIMG_1256.jpgIMG_1257.jpgIMG_1259.jpgIMG_1261.jpgIMG_1263.jpgIMG_1264.jpgIMG_1265.jpgIMG_1266.jpgIMG_1267.jpgIMG_8364.jpgIMG_8365.jpgIMG_8366.jpgIMG_8367.jpgIMG_8368.jpgIMG_8369.jpgIMG_8370.jpgIMG_8371.jpgIMG_8389.jpgIMG_8390.jpgIMG_8391.jpgIMG_8421.jpgIMG_8422.jpgIMG_8424.jpgIMG_8425.jpgIMG_8427.jpgIMG_8428.jpgIMG_8429.jpgIMG_8430.jpgIMG_8431.jpgIMG_8432.jpgIMG_8433.jpgIMG_8434.jpgIMG_8435.jpgIMG_8436.jpgIMG_8437.jpgIMG_8438.jpgIMG_8439.jpgIMG_8440.jpgIMG_8441.jpgIMG_8442.jpgIMG_8443.jpgIMG_8445.jpgIMG_8447.jpgIMG_8448.jpgIMG_8449.jpgIMG_8450.jpgIMG_8452.jpgIMG_8453.jpgIMG_8454.jpgIMG_8455.jpgIMG_8456.jpgIMG_8457.jpgIMG_8458.jpgIMG_8459.jpgIMG_8460.jpg