CHÙA QUÁN THẾ ÂM NGŨ HÀNH SƠN Ở ĐÀ NẴNG - 01/08/2023
QUÁN THẾ ÂM NGŨ HÀNH SƠN TEMPLE IN ĐÀ NẴNG CITY - 08/01/2023

Go Back

700,000 VND: Tịnh tài
700,000 VND: cash donation;
Tổng cộng / Total: 700,000 VND ($30 US dollar)

IMG_1031.jpgIMG_1032.jpgIMG_1034.jpgIMG_1036.jpgIMG_1037.jpgIMG_1038.jpgIMG_1039.jpgIMG_1041.jpgIMG_1042.jpgIMG_1043.jpgIMG_1044.jpgIMG_1045.jpgIMG_1047.jpgIMG_1048.jpgIMG_1049.jpgIMG_1051.jpgIMG_1052.jpgIMG_1053.jpgIMG_1055.jpgIMG_1056.jpgIMG_1057.jpgIMG_1058.jpgIMG_1059.jpgIMG_1060.jpgIMG_1061.jpgIMG_1063.jpgIMG_1064.jpgIMG_1071.jpgIMG_1072.jpgIMG_1073.jpgIMG_1074.jpgIMG_1075.jpgIMG_1077.jpgIMG_1078.jpgIMG_1079.jpgIMG_1080.jpgIMG_1081.jpgIMG_1082.jpgIMG_1084.jpgIMG_1086.jpgIMG_1087.jpgIMG_1088.jpgIMG_1089.jpgIMG_1090.jpgIMG_1092.jpgIMG_1093.jpgIMG_1442.JPG