CHÙA QUANG CHÂU Ở ĐÀ NẴNG - 01/08/2023
QUANG CHÂU TEMPLE IN ĐÀ NẴNG CITY - 08/01/2023

Go Back

Chùa có khoảng 80 em mô côi.
3,800,000 VND: tịnh tài cúng dường;
5,800,000 VND: 50 bộ áo quần;
1,600,000 VND: Bảo mẫu giữ trẻ;
6,000,000 VND: Tịnh vật cúng dường và 80 phần quà bánh kẹo cho các em nhỏ

This temple has about 80 orphans.
3,800,000 VND: cash donation;
5,800,000 VND: 50 sets of temple uniforms for children;
1,600,000 VND: for caregivers;
6,000,000 VND: necessities items and 80 packs of cookies and candies for children.

Tổng cộng / Total: 17,200,000 VND ($729 US dollar)

IMG_1097.jpgIMG_1098.jpgIMG_1101.jpgIMG_1102.jpgIMG_1103.jpgIMG_1108.jpgIMG_1109.jpgIMG_1110.jpgIMG_1112.jpgIMG_1113.jpgIMG_1114.jpgIMG_1115.jpgIMG_1117.jpgIMG_1118.jpgQua_cho_cac_em1.jpgzIMG_1094.jpg