GÓI QUÀ DẢNH CHO CÁC CHÙA Ở ĐÀ NẴNG VÀ HUẾ - 01/08/2023
PACKAGES OF GIFTS FOR TEMPLES IN THE CITIES OF DA NANG AND HUE - 08/01/2023

Go Back

13,400,000 VND: Tịnh vật (quà) cho Chùa Quang Châu
14,700,000 VND: Tịnh vật cho Chùa Long Thọ
6,000,000 VND: Tịnh vật cho Học Viện Phật Học Việt Nam tại Huế (Tăng xá)
5,000,000 VND: Tịnh vật cho Học Viện Phật Học Việt Nam tại Huế (Ni xá)

13,400,000 VND: Packages of gifts for Quang Chau Temple;
14,700,000 VND: Packages of gifts for Long Tho Temple;
6,000,000 VND: Packages of gifts for Vietnamese Buddhist Academy at Hue City for monks;
5,000,000 VND: Packages of gifts for Vietnamese Buddhist Academy at Hue City for nuns;
Tổng cộng / Total: 39,100,000 VND ($1696 US dollar)

IMG_1413.JPGIMG_1414.JPGIMG_1415.JPGIMG_1416.JPGIMG_1417.JPGIMG_1418.JPGIMG_1419.JPGIMG_1420.JPGIMG_1421.JPGIMG_1422.JPGIMG_1423.JPGIMG_1424.JPGIMG_1428.JPG