CHÙA DIỆU NGHIÊM Ở ĐẮK NÔNG - 28/07/2023
DIỆU NGHIÊM TEMPLE IN ĐẮK NÔNG DISTRICT - 07/28/2023

Go Back

12,500,000 VND: Tịnh tài; 1,000,000 VND: Tịnh vật;
Sách Đường Mây trên Đất Hoa (ts HT Hư Vân); Sách ts HT Tuyên Hoá

12,500,000 VND: Cash donation;
1,000,000 VND: Necessities items for the temple;
Books of Biography of Venerable Hsuan Hua and books of Biography of Venerable Xu Yun.

Tổng cộng / Total: 13,500,000 VND ($572 US dollar)

IMG_0869.jpgIMG_0871.jpgIMG_0872.jpgIMG_0873.jpgIMG_0874.jpg