CHÙA QUANG PHƯỚC Ở ĐẮK NÔNG - 28/07/2023
QUANG PHƯỚC TEMPLE IN ĐẮK NÔNG DISTRICT - 07/28/2023

Go Back

10,000,000 VND: Tịnh tài; 1,000,000 VND: Tịnh vật;
Sách Đường Mây trên Đất Hoa (ts HT Hư Vân); Sách ts HT Tuyên Hoá

10,000,000 VND: Cash donation;
1,000,000 VND: Necessities items for the temple;
Books of Biography of Venerable Hsuan Hua and books of Biography of Venerable Xu Yun.

Tổng cộng / Total: 11,000,000 VND ($466 US dollar)

IMG_0859.jpgIMG_0861.jpgIMG_0864.jpgIMG_0865.jpg