CHÙA LONG THỌ Ở HUẾ - 02/08/2023
LONG THỌ TEMPLE IN HUẾ CITY - 08/02/2023

Go Back

3,700,000 VND: Tịnh tài
6,900,000 VND: Tịnh vật gồm 104 phần quà bánh kẹo và vật phẩm cúng dường thực phẩm và vật dụng hằng ngày
6,500,000 VND: 104 bộ áo quần pháp phục
1,300,000: Bồi dưỡng 13 cô nuôi giữ cháu nhỏ

3,700,000 VND: cash donation;
6,900,000 VND: 104 gifts of cookies and candy; dried food and necessities daily items
6,500,000 VND: 104 sets of temple clothes for children
1,300,000: 13 caregivers

Tổng cộng / Total: 18,400,000 VND ($780 US dollar)

image1.jpgimage3.jpgimage5.jpgimage6.jpgimage7.jpgimage8.jpgimage9.jpgimage10.jpgimage11.jpgimage12.jpgimage13.jpgimage14.jpgIMG_1120.jpgIMG_1122.jpgIMG_1124.jpgIMG_1127.jpgIMG_1131.jpgIMG_1132.jpgIMG_1133.jpgIMG_1134.jpg