HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ (TĂNG XÁ) - 02/08/2023
VIETNAMESE BUDDHIST ACADEMY AT HUE CITY (MONKS) - 08/02/2023

Go Back

20,000,000 VND: Tịnh tài - Cúng dường Tam Bảo và Trai Tăng (92 vị).
6,000,000 VND: Tịnh vật gồm thực phẩm và vật dụng cần thiết hằng ngày
95 cuốn sách Đường Mây trên Đất Hoa - tiểu sử Hoà thượng Hư Vân.

20,000,000 VND: Cash donation offerings for both Triple Jewels and Sangha (92 monks) during meal offerings.
6,000,000 VND: Dried food and daily necessities
95 books Biography of Venerable Xu Yun.
Tổng cộng / Total: 26,000,000 VND ($1102 US dollar)

ChuTangThoTrai1.jpgChuTangThoTrai2.jpgChuTangThoTrai3.jpgimage1.jpgimage2.jpgimage3.jpg