HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ (NI XÁ) - 02/08/2023
VIETNAMESE BUDDHIST ACADEMY AT HUE CITY (NUNS) - 08/02/2023

Go Back

7,200,000 VND: Tịnh tài - Cúng dường Tam Bảo và Chư Ni (57 vị).
5,000,000 VND: Tịnh vật gồm thực phẩm và vật dụng cần thiết hằng ngày
60 cuốn sách Đường Mây trên Đất Hoa - tiểu sử Hoà thượng Hư Vân.

7,200,000 VND: Cash donation offerings for both Triple Jewels and 57 nuns.
5,000,000 VND: Dried food and daily necessities
60 books Biography of Venerable Xu Yun.
Tổng cộng / Total: 12,200,000 VND ($517 US dollar)

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpgimage5.jpgimage7.jpgimage8.jpgimage9.jpgimage10.jpgimage11.jpgimage13.jpg