CHÙA PHÁP THƯỜNG Ở LONG THÀNH - 22/07/2023
PHÁP THƯỜNG TEMPLE IN LONG THÀNH DISTRICT - 07/22/2023

Go Back

Tịnh tài: 2,000,000 VND; Tịnh vật: 100,000 VND
2,000,000 VND: Cash donation; 100,000 VND: Necessities items for the temple.
Tổng cộng / Total: 2,100,000 VND ($89 US dollar)

IMG_0452.jpgIMG_0461.jpgIMG_0462.jpgIMG_0463.jpgIMG_0476.jpg