CHÙA LONG PHƯỚC ĐIỀN Ở LONG THÀNH - 24/07/2023
LONG PHƯỚC ĐIỀN TEMPLE IN LONG THÀNH DISTRICT - 07/24/2023

Go Back

Chùa có khoảng hơn 20 em mô côi và bị bịnh tâm thần.
4,000,000 VND: Tịnh tài; 1,000,000 VND: Bánh kẹo, sữa.

This temple has more than 20 orphans and mental disability.
4,000,000 VND: Cash donation; 1,000,000 VND: Cookies, candies, and milk.

Tổng cộng / Total: 5,000,000 VND ($212 US dollar)

IMG_0578.jpgIMG_0580.jpgIMG_0582.jpgIMG_0583.jpgIMG_0585.jpgIMG_0586.jpgIMG_0588.jpgIMG_0617.jpgIMG_0630.jpgIMG_0653.jpgIMG_0715.jpgIMG_0723.jpgIMG_0777.jpgIMG_1698.jpgIMG_1702.jpgIMG_1706.jpg