CHÙA LONG PHƯỚC ĐIỀN Ở LONG THÀNH - 24/07/2023
LONG PHƯỚC ĐIỀN TEMPLE IN LONG THÀNH DISTRICT - 07/24/2023

(Click on an image to enlarge the image)
Go Back

Chùa có khoảng hơn 20 em mô côi và bị bịnh tâm thần.
4,000,000 VND: Tịnh tài; 1,000,000 VND: Bánh kẹo, sữa.

This temple has more than 20 orphans and mental disability.
4,000,000 VND: Cash donation; 1,000,000 VND: Cookies, candies, and milk.

Tổng cộng / Total: 5,000,000 VND ($212 US dollar)

CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro
  
CuuTro