TỊNH THẤT HỘI KHÁNH Ở BÌNH THẠNH - 20/07/2023
HỘI KHÁNH TEMPLE IN BÌNH THẠNH DISTRICT - 07/20/2023

Go Back

Các em nhỏ này đang theo học chương trình ESL trên Zoom do Tu Viện Vạn Phật Đảnh II tổ chức mỗi tuần.
5,600,000 VND: Phong bì cho khoảng 10 em. 2,000,000 VND: Tịnh tài.

These children are studying an ESL program on Zoom organized by Buddha Blessed Temple every week.
5,600,000 VND: Envelopes for 10 kids. 2,000,000 VND: Cash donation.

Tổng cộng / Total: 7,600,000 VND ($322 US dollar)

image1.jpgimage2.jpgimage3.jpgimage4.jpgimage5.jpgimage6.jpgimage7.jpgIMG_1051.jpgIMG_1052.jpgIMG_1053.jpg