PHÁT GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO Ở LONG AN 23/10/2023 - 24/10/2023
DISTRIBUTING RICE TO THE POOR IN LONG AN DISTRICT 10/23/2023 - 10/24/2023

Go Back

IMG_0112.jpgIMG_0113.jpgIMG_0114.jpgIMG_0117 2.jpgIMG_0117.jpgIMG_0118 2.jpgIMG_0118.jpgIMG_0121 2.jpgIMG_0121.jpgIMG_0123.jpgIMG_0124.jpg