Lớp Phật Pháp Duy Thức Học


LỚP PHẬT PHÁP - DUY THỨC HỌC
LỚP PHẬT PHÁP TRÊN MẠNG QUA ZOOM MỖI THỨ BẢY (7:15-8:15PM CST, HOUSTON TEXAS)
Email: thichgiaophap@yahoo.com
GO BACK

TRUYỀN THỪA CỦA DUY THỨC TÔNG
  Duy Thức Học - Truyền Thừa của Duy Thức Tông 2
  Duy Thức Học - Truyền Thừa của Duy Thức Tông 1
 
DUY THỨC HỌC - TÂM LÝ HỌC
  29. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P24 (26-02-2022)
  28. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P23 (19-02-2022)
  27. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P22 (12-02-2022)
  26. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P21 (05-02-2022)
  25. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P20 (22-01-2022)
  24. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P19 (15-01-2022)
  23. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P18 (08-01-2022)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Đố Kỵ và Khởi Từ Tâm - Song Ngữ (03-01-2021)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trị Tâm Sân Hận - Song Ngữ (27-12-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Giải Đãi (25-04-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Nghi mê tín Thầy Pháp 2 (28-03-2020)
  Duy Thức Học - Tâm Lý Học - Trừ Tâm Nghi mê tín Thầy Pháp 1 (07-03-2020)
 
DUY THỨC HỌC - SẮC PHÁP
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 3 - Hành Ấm (31-10-2020)
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 2 - Hành Ấm (24-10-2020)
  Duy Thức Học - Sắc Pháp 1 - Hành Ấm (17-10-2020)
 
DUY THỨC HỌC - THÂN TRUNG ẤM
  Thân Trung Ấm 36 - 4 Quả A-la-hán (10-08-2022)
  Thân Trung Ấm 35 - 4 Quả A-la-hán (03-08-2022)
  Thân Trung Ấm 34 - 4 Quả A-la-hán (27-07-2022)
  Thân Trung Ấm 33 - 4 Quả A-la-hán (20-07-2022)
  Thân Trung Ấm 32 - 4 Quả A-la-hán (29-06-2022)
  Thân Trung Ấm 31 - 4 Quả A-la-hán (22-06-2022)
  Thân Trung Ấm 30 - 4 Quả A-la-hán (08-06-2022)
  Thân Trung Ấm 29 - 4 Quả A-la-hán (18-05-2022)
  Thân Trung Ấm 28 - 4 Quả A-la-hán (27-04-2022)
  Thân Trung Ấm 27 - Những Trường Hợp Đặc Biệt của Tái Sanh (13-04-2022)
  Thân Trung Ấm 26 - Những Trường Hợp Đặc Biệt của Tái Sanh (06-04-2022)
  Thân Trung Ấm 25 - Nguyên Nhân Thọ Sanh (30-03-2022)
  Thân Trung Ấm 24 - 4 Cách Nhập Thai (16-03-2022)
  Thân Trung Ấm 23 - 4 Cách Nhập Thai (09-03-2022)
  Thân Trung Ấm 22 - 4 Cách Nhập Thai (26-01-2022)
  Thân Trung Ấm 21 - 4 Cách Nhập Thai (08-12-2021)
  Thân Trung Ấm 20 - 4 Cách Nhập Thai (01-12-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 19 - 4 Cách Nhập Thai (24-11-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 18 - Thai Nhi trong bụng mẹ (10-11-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 17 - Thai Nhi trong bụng mẹ (03-11-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 16 - Thai Nhi trong bụng mẹ (06-10-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 15 - Thai Nhi trong bụng mẹ (29-09-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 14 (22-09-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 13 (25-08-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 12 (09-06-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 11 (02-06-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 10 (26-05-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 9 (19-05-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 8 (12-05-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 7 (05-05-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 6 (28-04-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 5 (21-04-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 4 (14-04-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 3 (07-04-2021)
  Duy Thức Học - Thân Trung Ấm 2 (31-03-2021)
  Thân Trung Ấm 1 - Cẩn Tử Nghiệp (24-03-2021)
 
DUY THỨC HỌC - MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 12 (27-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 11 (20-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 10 (06-02-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 9 (30-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 8 (23-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 7 (09-01-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 6 (19-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 5 (12-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 4 (05-12-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 3 (28-11-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 2 (21-11-2020)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 1 (14-11-2020)
 
DUY THỨC HỌC - PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI CÚA KINH HOA NGHIÊM
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 30 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (10-07-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 29 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (03-07-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 28 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (26-06-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 27 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (12-06-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 26 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (05-06-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 25 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (29-05-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 24 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (22-05-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 23 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (15-05-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 22 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (08-05-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 21 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (01-05-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 20 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (24-04-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 19 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (17-04-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 18 - Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (10-04-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 17 - Pháp Giới Duyên Khởi [Hoa Nghiêm Tông] (03-04-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 16 - Pháp Giới Duyên Khởi [Hoa Nghiêm Tông] (27-03-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 15 - Pháp Giới Duyên Khởi [Hoa Nghiêm Tông] (20-03-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 14 - Pháp Giới Duyên Khởi [Hoa Nghiêm Tông] (13-03-2021)
  Duy Thức Học - Mười Hai Nhân Duyên 13 - Pháp Giới Duyên Khởi [Hoa Nghiêm Tông] (06-03-2021)
 
NHẬP BỒ TÁT ĐẠO
  94. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P20 (04-11-2023)
  93. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P19 (28-10-2023)
  92. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P18 (21-10-2023)
  91. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P17 (14-10-2023)
  90. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P16 (07-10-2023)
  89. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P15 (23-09-2023)
  88. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P14 (16-09-2023)
  87. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P13 (09-09-2023)
  86. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P12 (02-09-2023)
  85. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P11 (01-07-2023)
  84. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P10 (24-06-2023)
  83. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P9 (10-06-2023)
  82. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề - Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân P8 (03-06-2023)
  81. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P7 (27-05-2023)
  80. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P6 (06-05-2023)
  79. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P5 (29-04-2023)
  78. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P4 (22-04-2023)
  77. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P3 (15-04-2023)
  76. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P2 (08-04-2023)
  75. NBTĐ - Chương III: Gìn giữ tâm bồ đề P1 (01-04-2023)
  74. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P32 (25-03-2023)
  73. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P31 (18-03-2023)
  72. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P30 (11-03-2023)
  71. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P29 (04-03-2023)
  70. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P28 (25-02-2023)
  69. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P27 (18-02-2023)
  68. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P26 (11-02-2023)
  67. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P25 (14-01-2023)
  66. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P24 (07-01-2023)
  65. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P23 (17-12-2022)
  64. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P22 (10-12-2022)
  63. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P21 (03-12-2022)
  62. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P20 (19-11-2022)
  61. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P19 (12-11-2022)
  60. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P18 (05-11-2022)
  59. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp - Vua A-xà-thế P17 (29-10-2022)
  58. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P16 (22-10-2022)
  57. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P15 (15-10-2022)
  56. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P14 (08-10-2022)
  55. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P13 (01-10-2022)
  54. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P12 (24-09-2022)
  53. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P11 (17-09-2022)
  52. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P10 (30-08-2022)
  51. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P9 (20-08-2022)
  50. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P8 (13-08-2022)
  49. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P7 (06-08-2022)
  48. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P6 (23-07-2022)
  47. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P5 (16-07-2022)
  46. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P4 (26-06-2022)
  45. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P3 (26-06-2022)
  44. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P2 (25-06-2022)
  43. NBTĐ - Chương II: Sám Hối Tội Nghiệp P1 (11-06-2022)
  42. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P37 (04-06-2022)
  41. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P36 (28-05-2022)
  40. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P35 (14-05-2022)
  39. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P34 (07-05-2022)
  38. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P33 (30-04-2022)
  37. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P32 (23-04-2022)
  36. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P31 (16-04-2022)
  35. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P30 (09-04-2022)
  34. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P29 (02-04-2022)
  33. NBTĐ - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P28 (26-03-2022)
  32. NBTĐ - Duy Thức Học 27 (19-03-2022)
  31. NBTĐ - Duy Thức Học P26 (12-03-2022)
  30. NBTĐ - Duy Thức Học P25 (05-03-2022)
  29. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P24 (26-02-2022)
  28. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P23 (19-02-2022)
  27. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P22 (12-02-2022)
  26. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P21 (05-02-2022)
  25. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P20 (22-01-2022)
  24. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P19 (15-01-2022)
  23. NBTĐ - Chương I: Lợi ích Phát Bồ Đề Tâm - Hiểu Bệnh Trầm Cảm P18 (08-01-2022)
  22. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Phát Bồ Đề Tâm - Thiền Tonglen P17 (18-12-2021)
  21. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Phát Bồ Đề Tâm - Thiền Tonglen P16 (11-12-2021)
  20. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P15 (04-12-2021)
  19. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P14 (27-11-2021)
  18. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P13 (20-11-2021)
  17. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P12 (13-11-2021)
  16. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P11 (06-11-2021)
  15. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Lợi ích của Mô Hình Phát Bồ Đề Tâm P10 (30-10-2021)
  14. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P9 (23-10-2021)
  13. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P8 (16-10-2021)
  12. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P7 (09-10-2021)
  11. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P6 (02-10-2021)
  10. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P5 (25-09-2021)
  9. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P4 (18-09-2021)
  8. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P3 (11-09-2021)
  7. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P2 (04-09-2021)
  6. Nhập Bồ Tát Đạo - Chương I: Những lợi ích của bồ đề tâm P1 (28-08-2021)
  5. Nhập Bồ Tát Đạo - Tóm Tắc Đại Cương (14-08-2021)
  4. Nhập Bồ Tát Đạo - Tóm Tắc Đại Cương (07-08-2021)
  3. Nhập Bồ Tát Đạo - Phát Bồ Đề Tâm (31-07-2021)
  2. Nhập Bồ Tát Đạo - Pháp Thiền Tha Thứ (24-07-2021)
  1. Nhập Bồ Tát Đạo - Pháp Thiền Tonglen (17-07-2021)
 
DUY THỨC HỌC - SƠ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 22 - (10-10-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 21 - (10-03-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 20 - (09-26-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 19 - (09-19-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 18 - (08-29-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 17 - (08-22-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 16 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (09-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 15 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-15-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 14 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-08-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 13 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (08-01-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 12 - Hiểu về 62 Tà Kiến - (07-18-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 11 - Hiểu về 62 Tà Kiến (07-11-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 10 - (07-04-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 9 - (06-27-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 8 - (06-20-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 7 - (06-13-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 6 - (06-06-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 5 - (30-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 4 - (23-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 3 - Vì Sao Phát Bồ Đề Tâm (16-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 2 (09-05-2020)
  Duy Thức Học - Sơ Phát Bồ Đề Tâm 1 (02-05-2020)